Nedanstående bolag skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Uppgifterna samlas för att användas till att skapa en personlig ansökan.
De uppgifter vi samlar in är de som du anger i ansökningsformuläret. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss men för att en ansökan skall skapas behöver nödvändiga fält vara ifyllda.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget och uppdragsgivaren och inte förmedlas vidare till företag med annan avsikt.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att nedanstående bolag behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående.

Carl-Johan Bauhn EF
Missionshuset
Markimvägen 11
186 93 Vallentuna
Org.nr. 860624-5697